Vásárlási tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a mabel-sport.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe

http://www.mabel-sport.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai

 • Cégnév: Mabel-Sport Bt.
 • Székhely címe: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 77-79.
 • Telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8.
 • Cégjegyzékszám: 07 06 013475
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróság
 • Adószám: 22179832207
 • Telefon: 06202032232
 • E-mail: info@mabel-sport.hu

A tárhelyszolgáltató adatai

 • Neve: LMS e-tan Kft.
 • Székhelye: 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 12.
 • Weboldal: www.echobase.hu
 • E-mail: info@echobase.hu
A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Az adásvételi szerződés létrejötte

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem írásban, hanem ráutaló magatartással (egy ikonra klikkeléssel) tett jognyilatkozatnak minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött visszaigazolás képében hozzáférhető, olvasható és kinyomtatható.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek csak a termék árát tartalmazzák, az igénybe vehető házhoz szállítás díját nem.

Rendelés lépései

 • A weboldalon található megvásárolni kívánt termékek a "Kosárba" gombra kattintással a kosárba helyezhetők
 • A kosárba helyezett termékek onnan törölhetők, mennyiségük módosítható, igény esetén oda új termék helyezhető
 • A megrendelés folyamatának megkezdéséhez érvényes regisztráció szükséges. A regisztrációkor tévesen bevitt adatok a weboldalon található "Profilom" menüpontban korlátozás nélkül módosíthatók
 • A kosárban a Fizetés gomb megnyomásával megkezdődik a négy részből álló rendelési folyamat, amely a kosárban található összes termék rendeléséről szól, a megadott darabszámban:
  1. Szállítási (és ha eltérő: számlázási) cím megadása
  2. Szállítási mód kiválasztása (személyes átvétel vagy futárszolgálat)
  3. Fizetési mód kiválasztása (kézpénzes utánvét vagy előre utalás)
  4. Rendelés véglegesítése (ahol a rendelés összegzése megjelenik; a "Megrendelés" gomb megnyomásával zárul a folyamat, ami fizetési kötelezettséget von maga után)
 • A rendelésről a regisztrációkor megadott e-mail címre azonnal, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolás érkezik

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. Saját raktáron levő termékek esetében a várható szállítási idő 2-3 munkanap.
 2. Németországi raktárban levő termékek esetében a várható szállítási idő 2-3 hét. Ebben az esetben a webáruház a vásárlás visszaigazoló levélben vagy telefonon tájékoztatja a felhasználót.
 3. 25000 Ft rendelés alatt a szállítás díja 1350 Ft, magasabb összegű rendelés esetén ingyenes.
 4. A termékek kiszállítását az MZ Trans KFT. végzi.
 5. Személyes átvétel esetében a vásárló a terméket a Mabel Sport Székesfehérvári raktárában veheti át (8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 7.)
 6. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát az átvétel helyszínén jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)
  • Ebben az esetben a felhasználó írjon egy e-mailt az info@mabel-sport.hu címre
  • A bankszámlaszám a válaszüzenetben fog megérkezni
  • Az átutalás közleményében szerepeljen a megrendelő neve és a rendelés azonosítója
  • A megrendelés szállítási folyamata az átutalás beérkezését követő munkanapon fog megkezdődni

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján:
 • A felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó vagy az felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.
 • Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.
 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató által jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elektronikus vagy postai címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 • Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? A felhasználó a Mabel-Sport.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? A felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mabel-Sport Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a Kellékszavatosság fejezetben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Elálláskor a termék visszaszállításának költsége a vásárlót terheli. A szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben jelen ÁSZF-ben leírt elérhetőségek valamelyikén Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Panaszkezelés

 • A szolgáltató felé panaszbejelentésre e-mailben, telefonon is személyesen is van lehetőség. Ebben az esetben a szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint jár el
 • Online jogviták rendezése használható platform: ODR
 • Offline panaszkezelésben a Fejér Megyei Békéltető testület az illetékes
  • Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.
  • Telefon: +36 22 510-310
  • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 • A vállalkozást békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Egyéb közlendők

 • Az akciós cipőkből, textil termékekből meghatározott darabszám áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a rendelt termék elfogyna, úgy arra a kedvezmény nem adható meg, erről a szolgáltató értesíti a felhasználót.
 • Kérjük, hogy elálláskor a visszaküldött terméket tartozékaival együtt, lehetőség szerint a készülék eredeti, gyári csomagolásában, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban szíveskedjen visszaküldeni. Az utánvéttel küldött csomagot nem áll módunkban átvenni.
 • A termékek a valóságban eltérhetnek a képen látottaktól.
 • A szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Már véglegesített rendeléseknél az árváltoztatás visszamenőleg nem érvényesíthető.

Adatvédelmi tájékoztató

 • A Mabel-Sport Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.
 • Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
 • Az adatkezelő címe: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 77-79.
 • Az adatkezelő elérhetősége: 06202032232 telefonszám vagy info@mabel-sport.hu e-mail cím
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint: Az érintett hozzájárulása.
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
 • Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
  • A Szolgáltató kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
  • Házhoz szállítás esetén a szállítással megbízott MZ Trans Kft.
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználói profil törléséig tárolva maradnak a korábbi rendelések listázhatóságának érdekében.
 • A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti vagy módosíthatja saját adatait. Felhasználói profil törlésére az info@mabel.sport.hu e-mail címre küldött nyilatkozat tételével lehetséges.
 • Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 • Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
 • Minden más, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem részletezett kérdésben az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló A 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet pontjai irányadók.

Készítette: Horváth Norman Balázs